Cả thế giới trở nên khác hẳn vào lễ Giáng Sinh.” Ngôn sứ Isaia đã diễn tả điều đó khoảng 800 năm trước khi Chúa giáng sinh: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng (Is 9:1). Ánh sáng làm cho thế giới tối tăm trở nên “khác hẳn”.

Ánh sáng để mọi người nhìn thấy. Vậy trong dịp lễ Giáng Sinh chúng ta thấy gì? “Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta (Is 9:5). Đó là những gì chúng ta thấy. Một trẻ thơ. Một người con. Chính Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng phá tan bóng tối của thế gian này và đem ánh sáng của Người đến. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình” (Is 9:5).

Về ánh sáng thần linh đó, trong thư gửi Titô, Thánh Phaolô viết: “ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người... Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta... (Tt 2:11, 13).

Đó là lý do tại sao cả thế giới trở nên khác hẳn vào dịp lễ Giáng Sinh và nhờ lễ Giáng Sinh. Thiên Chúa đã xuất hiện trong hình hài một trẻ thơ, một Người Con. Ngài đã xuất hiện với chúng ta chúng ta...

Đêm nay, Thánh Luca kể cho chúng ta câu chuyện về Hài Nhi đó, về ánh sáng đó, về ân sủng đó, một câu chuyện quá quen thuộc đến nỗi chúng ta đã dành bốn tuần Mùa Vọng (thực ra là hơn 2000 năm qua) để chuẩn bị nghe lại, để trải nghiệm lần nữa, như thể chúng ta đang nghe, đang trải nghiệm câu chuyện đó lần đầu tiên cách đây hơn 2000 năm vậy. đêm nay, chúng ta tuyên xưng “Hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta đã ra đời. Người là Đức Kitô, là Đức Chúa (Lc 2:11, đáp ca).

Cả thế giới trở nên khác hẳn vào dịp Giáng sinh”, nhưng chỉ thực sự khác hẳn khi chúng ta để cho Lễ Giáng Sinh chạm đến và lay động tâm hồn mình. Đêm nay và ngày mai là lễ Giáng Sinh. Nhưng còn ngày kia và những ngày kia nữa thì sao? Lễ Giáng sinh cũng phải tiếp tục làm cho những ngày đó trở nên khác hẳn, phải tiếp tục làm cho chúng ta trở nên khác hẳn, nếu không, thì chẳng có gì khác biệt cả. Niềm tin phải mạnh mẽ hơn. Hy vọng phải mạnh mẽ hơn. Yêu thương phải dễ dàng hơn nhờ có Giáng Sinh. Niềm tin, hy vọng và tình yêu là ánh sáng huy hoàng chiếu trong bóng tối của thế giới này. Đó là “tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân (Lc 2:10).

MERRY CHRISTMAS !

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
13055 SE County Road, 4271 - Kerens, Tx 75144-7069 | Tel: (903) 229-2034 | E-mail: danvienthientam@gmail.com