CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A


Các bài đọc Sách Thánh trong những tuần lễ cuối Năm Phụng Vụ tập trung vào “ngày tận thế” và “cuộc phán xét cuối cùng”, về những môn đệ tỉnh thức và sẵn sàng cũng như các môn đệ không sẵn sàng trong ngày tận thế khi phải đứng trước tòa Thiên Chúa. Lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta tỉnh thức vì chúng ta sẽ không biết ngày giờ nào Chúa sẽ đến kêu gọi chúng ta.

Vì vậy, Tin Mừng đặt ra câu hỏi: Chúng ta có sẵn sàng đứng trước tòa Thiên Chúa ngay bây giờ không? Có vẻ đó là một câu hỏi đáng sợ, đáng để suy ngẫm. Nhưng thực sự không phải vậy. Câu hỏi đó không dành cho người có niềm tin. Đúng hơn, đó là một thông điệp giúp chúng ta xác định rõ ràng các ưu tiên của mình, nếu chưa có, để tập trung nhiều hơn nữa vào vai trò môn đệ của chúng ta, vì chúng ta không có tất cả thời gian trên đời. Đó thực sự là liều thuốc tốt cho chúng ta lúc này. Ngoài Chúa Giêsu, không một ai trên đời này có thể cứu được linh hồn chúng ta. Phải, chỉ có Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế duy nhất, là ánh sáng thế gian.

Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 25:1-13), Chúa Giêsu kể câu chuyện về một điều thường xảy ra vào thời đó: Mười trinh nữ cầm đèn đi đón Chàng Rể. Ngày nay chúng ta gọi các trinh nữ là “các phù dâu”, còn “cô dâu” trong câu chuyện này có thể hiểu là nhân tính. Tất nhiên, Chàng Rể là Chúa Giêsu, Đấng có thần tính kết hôn với nhân tính trong mầu nhiệm nhập thể. Và đó là một cuộc đổi trao tuyệt vời. Chúa Giêsu nhận tội lỗi và cái chết của chúng ta làm của hồi môn, trong khi chúng ta nhận được từ Chúa Giêsu sự sống đời đời. Đây là trọng tâm của bài Tin Mừng: Các “cô phù dâu”, tức là chúng ta, gặp phải thách đố là giữ cho ngọn đèn của mình luôn tỏa sáng và đầy dầu, để khi Chúa đến, chúng ta có thể cùng Người bước vào tiệc cưới kết hợp nhân tính và thiên tính vì ơn cứu độ của chúng ta và của toàn thế giới.

Hình ảnh đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? Khi nói đến người môn đệ, dù cho thế giới có lúc đen tối đến đâu, chúng ta cũng cần phải giữ cho ngọn đèn của mình luôn tỏa sáng để cuộc sống của chúng ta có thể dẫn dắt mọi người đến với Đức Kitô. Làm thế nào để giữ cho đèn luôn đầy dầu? Chúng ta giữ cho đèn luôn đầy dầu bằng cách mến Chúa yêu người. Chúng ta giữ cho đèn luôn đầy dầu bằng cách ở cạnh Chúa Giêsu trong đời sống cầu nguyện và tuân theo các giới răn của Người. Chúng ta giữ cho đèn của mình luôn đầy dầu bằng cách trở thành người quản lý tốt những ơn sủng Chúa đã ban cho.

Chỉ có Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian! Khi chúng ta đổ đầy đèn của mình bằng dầu ân sủng và lòng nhân lành của Người, ngọn nến rửa tội của chúng ta sẽ không bao giờ tắt. Được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, chúng ta được mời gọi trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho người khác trong lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn.

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
13055 SE County Road, 4271 - Kerens, Tx 75144-7069 | Tel: (903) 229-2034 | E-mail: danvienthientam@gmail.com